Officer Yard Planning

Operationeel

Jobomschrijving

Functie:

 • Truck behandelingen: o.a. de planning van te lossen containers, het aansturen van straddle carriers voor lossen en laden van trucks, aanspreekpunt voor operationele problemen, e.a.
 • Trein behandelingen: o.a. administratieve opvolging los- en laadlijsten, laadplan maken voor de trein, communicatie met trein operatoren, aansturen straddle carriers voor aan- en afvoeren containers, e.a.
 • Lichter behandelingen: o.a. administratieve opvolging los- en laadlijsten, communicatie met lichter schippers en team van de centrale lichter planning Antwerpen, e.a.
 • Organisatie lege containers: o.a. opvolging en aansturing operaties Yard lege containers als ook bufferzone waterzijdige operaties, communicatie met klanten en operationele collega's, opvolging samenwerking met Container Repair Shop op terminal, e.a.
 • Inter-terminal Overvoer via truck: o.a. Opvolgen & aansturen straddle carriers voor laden en lossen van e overvoer trucks, administratief opvolgen van de over te voeren containers, e.a.
 • Ondersteunende taken naar algemeen beheer van de Yard, facturatie-gerelateerde administratie, …
 • Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met andere afdelingen en medewerkers van de terminal, alsook met externe partijen, zoals klanten en agenturen.

 

Deze functie houdt shiftwerk in (vroege en late shift), aangevuld met enkele shiften weekend werk per maand en ong. 1 week per maand nachtwerk.

Profiel

Profiel:

Opleiding: Minimum secundair onderwijs/ bachelor of gelijkwaardig door ervaring

Ervaring: Er wordt opleiding voorzien

              : Sterke interesse in een haven gebonden operationele omgeving

              : Goede kennis van MS Office pakket

Talen: Vlot in Nederlands & Engels; basis kennis Frans

 

Competenties:

 • Je bent communicatief en assertief, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent een teamspeler en collegiaal ingesteld
 • Je wil in een dynamische werkomgeving initiatief nemen, waarbij verantwoordelijkheid je niet afschrikt
 • Je bent flexibel en vlot in het omgaan met wijzigende situaties
 • Je bent stressbestendig en kan analytisch denken.
 • Je kan pro-actief en in functie van het “groter terminal geheel” denken en handelen.
 • Je werkt punctueel en nauwgezet taken af.
 • Je bent een logisch denkende 'logistieker'

Plaats van tewerkstelling : Noordzee & Europa Terminal, Havengebied rechteroever (enkel bereikbaar met eigen vervoer)

 

 

Bedrijf

PSA ANTWERP | MPET | ATS: One Team in de Haven van Antwerpen

Het geheim van ons succes ligt in onze cultuur. Met een familie van 3.900 collega's zijn we ervan overtuigd dat we het enkel als één team kunnen redden. Een team waarin je kan openbloeien en jezelf overtreffen, er voor elkaar zijn en samen er toe bijdragen om het best mogelijke resultaat te bereiken. We zijn allemaal serieuze experts, maar tegelijkertijd zijn we een leuk, liefdevol team.

Als een sterke havengroep behandelen we meer dan 80% van alle containers die in Antwerpen aankomen en vertrekken. Samen maken we deel uit van de International PSA Group, die actief is in de belangrijkste havens wereldwijd.

Contract

 • Interim optie vast

Plaats van tewerkstelling

 • K913, Noordezeeterminal