ATS, MPET en PSA lanceren eerste volledig elektrische containerlift op het Europese vasteland

Green
Innovatie

11 mei 2023 | MSC PSA European Terminal (MPET), lanceerde vandaag officieel een nieuwe volledig elektrische containerlift of e-straddle carrier op haar terminal in de Haven van Antwerpen. Dit project maakt deel uit van het ‘Green Straddle Carrier’ programma van Antwerp Terminal Services (ATS), MPET en PSA Antwerp (PSAA).

Dit is een belangrijke mijlpaal voor de haven omdat deze containerlift de eerste volledig elektrische versie is op het Europese vasteland. De wereldwijde producent van kranen en hijsmateriaal, Konecranes bouwde het voertuig door gebruik te maken van de meest recente batterijtechnologie waardoor ze meer dan vier uur continu kan rijden, zonder aan prestatie te moeten inboeten. 

In lijn met het VN Klimaatakkoord van Parijs en de EU Green Deal, willen ATS, MPET en PSAA hun koolstofemissies tegen 2030 met de helft verminderen in vergelijking met 2019 en tegen 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. De e-straddle carrier—die 100 percent op batterijen rijdt en volledig kan opladen in ongeveer 90 minuten—kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van de terminal en dus een belangrijke rol spelen om deze doelstellingen te halen. MPET en de Belgische PSA terminals kopen al enige jaren alleen nog elektriciteit van hernieuwbare bronnen aan, waardoor er ook geen broeikasgassen uitgestoten worden tijdens de productie van de energie die gebruikt wordt om de e-straddle carrier aan te drijven. 

In de komende maanden zal MPET evalueren hoe de containerlift presteert in live operaties. Tijdens deze periode zal ATS bekijken hoe het materiaal verbeterd kan worden en andere factoren onderzoeken die nodig zijn om deze nieuwe technologie op te schalen, zoals hoe het opladen van een grotere vloot geoptimaliseerd kan worden en hoe deze vloot e-straddle carriers veilig en efficiënt naar volledige operaties kan gaan.     

Johan Van Daele, CEO van MPET is erg enthousiast over de nieuwe e-straddle carrier: “De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven is in volle gang en onze terminals nemen hierbij een leidende rol. Alhoewel we nog heel wat hindernissen moeten overbruggen vooraleer we het e-straddle carrier programma kunnen opschalen, is dit eerste prototype al een eerste belangrijke stap richting een straddle carrier vloot dat geen broeistafgassen meer uitstoot.”

Green Straddle Carrier Programma

Deze e-straddle carrier- haalbaarheidsstudie maakt deel uit van het Green Straddle Carrier Programma, waarin de terminal uitbaters integraal vier belangrijke technologische paden aan het evalueren zijn om de koolstof uitstoot van deze voertuigen aanzienlijk te verminderen in hun werkelijke omgeving:  volledig elektrisch, waterstof, batterij/diesel en biobrandstof. De resultaten van deze studie zullen bepalen welke technologie zal worden opgeschaald om de toekomstige energienoden te halen. 

Francis De Ruytter, Regionale Manager Duurzaamheid voor PSA Europa, het Middellandse Zeegebied en Amerika,, benadrukt het belang van containerliften om PSA’s duurzaamheidsdoeleinden te halen.  “Containerliften zijn cruciaal om de productieve operaties op onze terminals te blijven behouden, maar tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor 90 percent van onze rechtstreekse uitstoot in België. We onderzoeken alternatieven voor onze containerliften, maar op hetzelfde moment zijn we ook aan het investeren in ons Green Straddle Carrier programma dat verschillende technologische opties en partners onderzoekt om in de korte termijn deze voertuigen duurzamer te maken.”