Het New Belgica project

CSR

In 2012 ging PSA Antwerp een sponsoring overeenkomst aan met 'New Belgica'; een sociaal project waarbij langdurig werkzoekenden opleidingen en werkgelegenheid krijgen door mee te werken aan de bouw van een museumreplica van het originele Belgica schip.

Met onze steun worden materialen aangekocht en rekrutering en opleiding georganiseerd.

Daarnaast worden de PSA medewerkers actief betrokken bij het constructie proces via verschillende initiatieven en bezoeken.

 

GESCHIEDENIS

In 1897 koopt de jonge Belg Adrien de Gerlache de Noorse robbenjager ‘Patria’. Hij herdoopt de driemaster tot “BELGICA” en wil hiermee als eerste naar Antarctica; het toen nog onbekende continent. De Gerlache wil Antarctica wetenschappelijk verkennen, er overwinteren en het in kaart brengen. 

Maandag 16 augustus 1897. De Antwerpse kaai ziet zwart van het volk. De fanfare speelt het volkslied. De beiaard in de kathedraal jubelt! Vreugdeschoten weerklinken over de Schelde. De BELGICA verlaat de haven, op weg naar het zuiden, naar Antarctica. Buiten een verdwaalde walvisvaarder is er nooit een mens in de buurt geweest… Na drie maanden duisternis, -40°C, storm, wanhoop, desertie, muiterij, honger, ziekte en dood, keert de BELGICA op 5 november 1899 terug naar Antwerpen. De bemanning wordt in triomf door de stad gedragen. Nog voor ze ontschepen, worden De Gerlache en zijn officieren tot Ridders in de Leopoldsorde geslagen. De BELGICA expeditie brengt een ongeziene schat aan wetenschappelijke informatie mee.
 

DE NEW BELGICA - VANDAAG

Het poolijs kreeg de BELGICA niet klein. Maar oorlogsgeweld wel. In raadselachtige omstandigheden wordt het schip in mei 1940 voor de kust van Harstad (Noorwegen) tot zinken gebracht. 50 Jaar later, in 1990, ontdekte een Noorse duikclub het wrak op amper 22 meter diepte, 200 meter voor de kust van Harstad. Het was onmiddellijk duidelijk dat de restanten van de Belgica in dusdanig slechte conditie verkeerden dat zij niet hersteld konden worden. Het wrak bevatte echter wel waardevolle informatie om het schip te herbouwen…
 
De vzw “De Steenschuit” bouwt momenteel een museumreplica van de BELGICA. De Universiteit van Gent heeft de constructieplannen uitgetekend aan de hand van foto’s, schetsen en tekeningen van het wrak. De NEW BELGICA wordt gebouwd met duurzame materialen volgens de meest milieuvriendelijke bouwwijze. De herbouw neemt vijf jaar in beslag en gebeurt door een 500-tal werkzoekenden die hierbij worden opgeleid. Met de bouw van de NEW BELGICA wordt via oriëntatie, opleiding, begeleiding en stages gewerkt aan de integratie van langdurig werkzoekenden.