Maatregelen Coronavirus

Onze grootste prioriteit op dit moment is de veiligheid van onze medewerkers, klanten en terminalgebruikers. In dat kader nemen PSA Antwerp, MPET en ATS grondige voorzorgsmaatregelen tegen het Coronavirus COVID-19.
 
We nemen alle mogelijke maatregelen op gebied van hygiëne; onze locaties werden overal uitgerust met handgeldispensers voor handhygiëne en reinigingsmiddelen om machines, werkposten en materialen op constante basis te reinigen.  Er werden ook extra kuisploegen ingeschakeld die ter plaatse zijn om alle klavieren, touchscreens en fingerscans voor vrachtwagenchauffeurs te reinigen. Al onze medewerkers zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen en verlaten van onze faciliteiten en bij verplaatsingen van en naar hun werkplek. Hetzelfde geldt voor alle externe bezoekers die onze openbare ruimten betreden in kantoren, gebouwen en/of terminals.
 
Daarnaast  hebben we als bedrijf onze processen en manier van werken volledig herbekeken en aangepast waar mogelijk. 
 
Om verspreiding tegen te gaan en continuïteit te verzekeren, zetten we maximaal in op de scheiding van teams en mensen.
  • alle bedienden worden aangemoedigd om zoveel als mogelijk thuis te werken waar dit operationeel mogelijk is,
  • alle niet-kritische vergaderingen, samenkomsten en reizen worden gecanceld
  • departementen worden waar mogelijk fysiek gescheiden in verschillende teams die niet meer met elkaar in contact komen.
  • niet-operationele externe terminalbezoeken worden niet meer toegestaan
  • onze operationeel bedienden en chef markeerders gaan niet meer aan boord van de schepen om de binnen accommodatie te betreden. Alle uitwisseling van planningen en informatie gebeurt strikt digitaal.
  • havenarbeiders worden gescheiden van operationele diensten binnen, zodat zij niet meer fysiek in contact komen met elkaar.
  • schafttijden werden herbekeken, aangepast en verdeeld in verschillende tijdsblokken, zodat groepen gescheiden worden en het aantal personen in refters verkleind wordt. 
  • voor truckchauffeurs werd het aantal personen dat gelijktijdig toegelaten wordt in de aanmeldingslokalen beperkt, werden het aantal beschikbare self service desks gehalveerd en verspreid, en werden visueel gemarkeerde wachtrijen gecreëerd om te allen tijde voldoende afstand te creëren.
Onze medewerkers ontvangen dagelijks een update rond huidige en bijkomende maatregelen via verschillende kanalen. Er werd ook een interne webpagina opgezet met een oplijsting van alle maatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen en bezorgdheden.
 
Naast de algemene maatregelen met betrekking tot gezondheid, wapenen we ons als bedrijf tegen de zakelijke en operationele impact van Covid-19.
  • PSA heeft wereldwijd een Global Covid-19 Taskforce opgericht, verantwoordelijk voor het delen van informatie en het counteren van challenges op verschillende domeinen, zoals gezondheid, operaties, communicatie, commercieel, etc.. Deze taskforce zal overal ter wereld lokale teams ondersteunen bij het optimaliseren van bedrijfscontinuïteitsplannen en het delen van best practices.
  • Voor onze Belgische terminals werd een uitgebreid crisisplan uitgewerkt met preventie- en bestrijdingsmaatregelen, alsook een business continuity plan dat het bedrijf operationeel moet houden bij geval van een uitbraak.
Tot slot staan we als bedrijf ook steeds ter beschikking om in dialoog te gaan met alle mogelijke partijen, om samen verdere acties te ondernemen om verspreiding tegen te gaan en de gezondheid van eenieder te waarborgen.