Onze Manager Environment is havenheld!

Green

18 maart 2018 | Wanneer regen, hagel en sneeuw eenieders dag vergallen, springt onze Manager Environment Ronny Deroef een gat in de lucht. We investeerden onlangs namelijk in een grootschalige installatie die zoveel mogelijk van dat vloeibare hemelsgeschenk opvangt. Met het gratis hemelwater krijgt de huizenhoge machinerie een milieuvriendelijke reinigingsbeurt en dat spaart 3 miljoen liter drinkwater uit. Meteen een flinke teug inspiratie voor Wereldwaterdag van 22 maart.

“Ik heb een job die vroeger niet bestond. Vroeger was het niet aan de orde om speciaal initiatief te nemen voor het milieu. Natuurlijk was er gezonde lucht en proper water, dat was vanzelfsprekend. Door hier te werken als veiligheidsadviseur is bij mij de spreekwoordelijke euro gevallen. De maatschappij en de overheid maken ons er al langer op attent hoe zwaar de mens het milieu aan het belasten is. Omdat ik vanuit veiligheid al een maatschappelijke taak opnam, vond ik dat het milieu meer aandacht verdiende. Het mooie aan de haven is dat je de kans en ondersteuning krijgt om dat soort initiatieven te nemen. Dat moet in je aard zitten en ik vind het knap dat onze directie de beslissing genomen heeft om vol voor het milieu te gaan.”
 
Stoomhallen met hemelwater
“Onze CO2-uitstoot beperken is één ding, maar ik vind dat je ook de lokale omgeving moet beschermen. We willen de bodem, de lucht en het water zo min mogelijk belasten. Zoveel jaren geleden hebben wij ons de vraag gesteld: wij verbruiken drinkbaar leidingwater om onze straddlers (rijdende containerkranen) te reinigen, terwijl zo veel andere landen problemen hebben om aan water te geraken. Ethisch zat ons dat dwars. Dat reinigingswater hoeft helemaal niet drinkbaar te zijn en het hemelwater valt volledig gratis uit de lucht.”
 
“Tien jaar geleden zijn we het hemelwater een eerste keer beginnen op te vangen. Toen we merkten dat het werkte, hebben we bekeken hoe we die opvang konden maximaliseren aan onze drie terminals (Europa Terminal en de Noordzee Terminal op rechteroever en op MPET linkeroever het Deurganckdok) en het daar aanwenden in de stoomplaats. Een stoomplaats is een hoge hal, waar onze voertuigen van 16 meter hoog binnenrijden. Een soort handmatige carwash zonder borstels. Het reinigen zelf gebeurt met een hogedrukreiniger op hoge temperatuur, waarmee we die straddlers helemaal afstomen. Tegenwoordig slechts met hemelwater.”
 
3 miljoen liter drinkwater uitgespaard
“We weten dat onze regio jaarlijks gemiddeld 850 liter neerslag per vierkante meter krijgt. Daarna hebben we geteld hoeveel oppervlakte al onze daken in totaal hebben. Die parameters hebben we afgetoetst aan het aantal reinigingsbeurten dat onze 350 carriers nodig hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we voor onze beide rechteroeverterminals telkens 60 000 liter opvangcapaciteit moeten voorzien en voor linkeroever 120 000 liter. In totaal kunnen we dus 240 000 liter hemelwater opvangen, zodat we drogere maanden kunnen overbruggen. Op jaarbasis besparen we daarmee drie miljoen liter drinkbaar water.”
 
“Samen met onze technische diensten hebben we bekeken hoe we die hemelwateropvang konden bouwen. We zorgden voor de vergunningen en de aankoop en ik volgde de technische vereisten op. Hier op linkeroever hebben we zes putten van ruim 20 000 liter onder de grond aan elkaar gekoppeld. Alle regenpijpen van onze onderhoudsgebouwen monden in die putten uit. Als het water in de buffers terechtkomt, zuiveren we het lichtjes zodat het zand en de bladeren eruit zijn. Daarna stomen we ermee en vangen het terug op in andere ondergrondse tanks. Dat water wordt opgehaald en elders gezuiverd en geloosd. We geven het dus proper terug aan de natuur.”
 
Milieuvriendelijk statement
“Dat is een zware investering die zich niet vertaalt in financiële winst. Een boekhouder zou niet vrolijk worden van de afschrijfkosten. Het is namelijk niet rendabel. We doen dit puur voor het milieu en het groene imago, daar ben ik eerlijk in. We willen als bedrijf een statement maken dat wij mee het verschil wille maken en duurzamer ondernemen.”
 
“Op een containerterminal valt het overige waterverbruik wel mee. Naast de herstelling en het onderhoud van onze voertuigen gebruiken wij het voor de afwas, het sanitair en de douche. Dat sanitair hangt ook aan het hemelwatersysteem. Je weet misschien dat er in het havengebied geen rioleringaansluiting ligt, dus moeten wij zelf instaan voor de zuivering van ons sanitair afvalwater. Zodoende zijn onze gebouwen allemaal aangesloten op een eigen waterzuiveringsinstallatie onder de grond.”
 
Leve de regen
“Met de installatie hebben we weinig tot geen problemen. Mocht er ergens toch een blokkade of een storing optreden, ontvangt de leverancier direct een gsm-signaal. Zij laten ons weten waar de storing is gemeld en of ze kunnen langskomen. Want je wandelt hier niet zomaar even binnen (lacht). Vooraleer er iets zou kunnen foutlopen staan ze er al bij.”
 
“Met het recente vriesweer was het ook opletten. Dat kan de leidingen dichtvriezen. Vorig jaar was ook een droog jaar met slechts 500 liter per vierkante meter. Bijvullen met Scheldewater mag niet. Ten eerste omdat dat gezuiverd zou moeten worden en ten tweede omdat je niet zomaar water uit de dokken mag pompen. Daar moet je een omgevingsvergunning voor aanvragen. Vandaar dat ik opgetogen was met de vele neerslag de voorbije maanden, ik zal één van de weinigen zijn die blij is dat het regent (lacht). De regendans kan ik nog niet, maar wie weet, misschien moet ik alvast beginnen te oefenen!”
 
“In Vlaanderen is er uiteindelijk ook niet zó veel water. Was het vorige zomer dat in de Westhoek de tuinen niet meer gesproeid mochten worden? Er komen almaar mensen bij en we hebben dus almaar meer water nodig, terwijl dat niet onbeperkt aanwezig is. Ook dat is een reden waarom ik zoveel belang hecht aan water. Zonder water zou hier geen werk zijn. Wij maken deel uit van een internationale groep en het is dat water dat onze bedrijven verbindt.”
 
Binnenkort: elektrische voertuigen
“Nu alles geplaatst is, is het voor mij een kwestie van checken of alles goed blijft werken. Jaarlijks moet er een staal genomen worden en moet de installatie een onderhoud krijgen. Daar bekijk ik de resultaten van en bepaal of er een aanpassing, een verruiming bijvoorbeeld, moet gebeuren. Intussen hebben we nog enkele grote stappen gezet. Sinds januari 2017 draaien al onze elektrische installaties op 100% groene energie afkomstig van de windmolenparken aan de Belgische kust. Ook dat is financieel minder rendabel, maar onze CO2-uitstoot daalt er wel door. Op de Europa Terminal hebben ze 10 elektrische voertuigen en laadpunten aangekocht. Dit jaar gaan we dat verder uitrollen naar de Noordzee Terminal. Voor het Deurganckdok op linkeroever komt dat er volgend jaar. De budgetten zijn voorzien.”
 
“Ons groene imago zal bij rederijen mogelijks meespelen om voor ons te kiezen, al is de kwaliteit van onze dienstverlening veel doorslaggevender. Zelf haal ik voldoening uit de manier waarop milieu verweven zit in ons bedrijf. Ik vind het zeer leuk om te doen. Naast een ecologisch en duurzaam aspect, kan ik ook mijn opleiding elektromechanica kwijt in het technische aspect. Bij de vergunningen komt dan weer het juridisch luik kijken. Het is gevarieerd en bovenal nuttig werk. En laat nuttig werk nu net het hoogste goed zijn dat je in de maatschappij kan bereiken (lacht). Daarom doe ik dat graag.”