PSA Antwerp 'Thinks Green'

Green
CSR
Gezondheid

Ieder jaar lanceert PSA de 'Go Green Fortnight', een globaal PSA initiatief gericht op de bewustmaking van de milieu problematiek. Gedurende twee weken worden alle PSA entiteiten en collega's wereldwijd aangemoedigd om bij te dragen aan de creatie van milieuvriendelijke werkomgevingen.Ook in Antwerpen kwamen vele collega's samen om stil te staan bij het milieu.

Verschillende initiatieven werden georganiseerd, zoals een 'Go Green event', gehost door milieu activiste Francesca Vanthielen, die de tijd nam om onze medewerkers te informeren over de oorzaken van de klimaatopwarming en de gevolgen voor ons allemaal.Daarnaast werden alle PSA en MPET collega's aangemoedigd om de auto thuis te laten tijdens de jaarlijks georganiseerde mobiliteitsdag. Onder een stralende zon bereikten vele fietsende collega's samen goedgezind het werk.

Wij wensen al onze medewerkers welgemeend te danken voor hun bijdrage om samen te blijven streven naar een betere leefwereld en een groenere industrie. En dit iedere dag opnieuw.