PSA, MPET en ATS nemen deel aan Port Cleanup

Green

22 september 2023 - In lijn met hun voortdurende inzet voor meer duurzaamheid, nemen PSA Antwerpen, MSC PSA European Terminal (MPET) en Antwerp Terminal Services (ATS) ook dit jaar deel aan de Port Cleanup van de Port of Antwerp-Bruges. De opruimacties zijn een onderdeel van Go Green Week, een jaarlijks initiatief van PSA Groep. Tussen 18 en 26 september ruimen verschillende teams van medewerkers op maar liefst vijf locaties zwerfvuil op, onder meer in Park Spoor Noord, natuurgebied het Galgeschoor en de berm van de Sint-Antoniusweg. “We willen ook hier onze voorbeeldrol opnemen”, zegt CEO van PSA Belgium Cameron Thorpe.

Park Spoor Noord, natuurgebied het Galgeschoor, de berm van de Sint-Antoniusweg, de groenzone aan PSA Breakbulk en de twee luifels en dwarskaai bij PSA Zeebrugge: dat zijn de locaties die in het kader van de Port Cleanup onder handen worden genomen door PSA, MPET en ATS.

Cameron Thorpe, CEO PSA Belgium: “Voor ons valt deze actie onder de bredere noemer duurzaamheid en ‘een propere natuur’ en ook hier willen we onze voorbeeldrol opnemen. Door onze deelname aan de Port Cleanup tonen we immers opnieuw een deel van ons DNA: wij zijn een bedrijf dat volop gaat voor meer duurzaamheid. En dat tonen we met kleinere acties, zoals vandaag, maar ook met grotere acties zoals de vermindering van ons restafval en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.”

Johan Van Daele, CEO MPET: "Ook onder de medewerkers van MPET was er enthousiasme om deel te nemen aan deze actie. Op 18 september namen we de berm van de Sint-Antoniusweg onder handen. Van onze deelname aan deze actie tot de elektrische straddle carrier: duurzaamheid staat centraal binnen ons bedrijf."

Maar wat doen PSA, MPET en ATS allemaal in het kader van meer duurzaamheid?

50% minder restafval

Hoewel de afvalstromen van de terminaluitbaters redelijk beperkt zijn, hebben ze desalniettemin ook op dat vlak doelstellingen geformuleerd. “Zo willen we onder meer naar een vermindering van 50% restafval gaan ten opzichte van 2016, proberen we onze e-waste een tweede leven te geven en streven we naar ‘Zero Waste to Landfill’”, duidt Cameron Thorpe. “Maar onze grootste inspanningen situeren zich logischerwijs op het verminderen van onze CO2-uitstoot. Daar vallen immers ook de grootste winsten te behalen.”

Koolstofemissies met de helft verminderen

In lijn met het VN Klimaatakkoord van Parijs, de EU Green Deal én de ambities van de PSA Group, willen PSA Belgium, MPET en ATS hun koolstofemissies tegen 2030 met de helft verminderen in vergelijking met 2019 en tegen 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. “We hebben nog een lange weg te gaan maar we zijn er vast van overtuigd dat we onze targets gaan halen”, bevestigt Thorpe.

Om die targets te bereiken, worden op dit moment heel wat acties ondernomen, denk maar aan het ‘Green Straddle Carrier’ Programma van PSA, MPET en ATS, waarin de terminaluitbaters integraal de belangrijkste technologieën aan het testen zijn om de koolstofuitstoot van de straddle carriers – de zogenaamde ‘olifanten’ - aanzienlijk te verminderen in hun werkelijke omgeving.

Zo rijden er op de MPET-terminal tien en op de Noordzee Terminal vijf hybride straddle carriers en zorgden PSA Antwerp, ATS en MPET voor een wereldprimeur met de lancering van de eerste waterstof dual fuel straddle carrier, waarmee uiteindelijk tot 70% van het dieselverbruik zal worden vervangen door waterstof. Deze straddle carrier is operationeel op de Noordzee Terminal van PSA. Ook rijdt er op dit moment een straddle carrier rond op MPET die volledig elektrisch wordt aangedreven.

Francis De Ruytter, Regionale Manager Duurzaamheid voor PSA Europa, het Middellandse Zeegebied en Amerika, benadrukt het belang van het Green Straddle Carrier programma. “Containerliften zijn verantwoordelijk voor 90% van onze rechtstreekse uitstoot in België. Onze grootste acties focussen zich dan ook logischerwijs op het verminderen van de uitstoot van de straddle carriers. Maar zoals eerder gemeld: onze inzet voor meer duurzaamheid gaat verder dan dat.”

Project Emerald

Duurzaamheid staat ook centraal bij Project Emerald. Emerald, een project van PSA en de Port of Antwerp-Bruges, verwijst naar de vernieuwing van de Europa Terminal. Het doel van de werken is om een efficiënte en duurzame terminal te creëren die de modernste megaschepen kan ontvangen en bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. PSA investering van meer dan 500 miljoen euro omvat nieuwe, door elektriciteit aangedreven apparatuur, zoals elektrische automatic stacking cranes (ASC's) en kadekranen, waarmee de CO2-uitstoot met meer dan 50% wordt verminderd.