Recordbehandeling voor PSA Antwerp & MPET

21 december 2017 | Op 21 december 2016 hebben PSA Antwerp & MPET voor het eerst in hun Antwerpse geschiedenis de kaap van tien miljoen TEU op jaarbasis gerond. Sinds januari werden op de verschillende Antwerpse terminals van PSA & MPET samen tien miljoen TEU watergebonden containers behandeld, zowel op zeeschip als op binnenschip.
 
Om deze groei binnen de Antwerpse haven te faciliteren, werd de voorbije jaren ruim EURO 500 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding en de upgrading van onze terminals. In het afgelopen jaar heeft MPET een gigantische verhuisoperatie verwezenlijkt met de overheveling van alle maritieme activiteiten van het Delwaidedok naar het Deurganckdok. Het betreft één van de grootste relocaties in de maritieme geschiedenis. Hiertoe werd de terminal aan het Deurganckdok in recordtempo uitgebouwd tot de grootste terminal van Europa. MPET beschikt hier over een capaciteit van 9 miljoen TEU en zal uiteindelijk worden uitgerust met 41 kranen. Maar ook de Noordzee en Europa Terminal ondergingen de voorbije jaren de nodige uitbreidings- en upgradingswerken zodat ook hier vandaag probleemloos de grote zeeschepen kunnen behandeld worden. 
 
Op 20 december begon het eigenlijke aftellen naar de magische 10MTEU. Op alle terminals werd de teller nauwgezet bijgehouden. Op 21 december 09.45h was het dan zover. Alle werknemers werden gelijktijdig van het heuglijke nieuws op de hoogte gebracht. In de loop van de dag ontving iedereen een traktatie en een aandenken. 
 
De verhuis van de MPET operaties en de upgrading van de terminals hebben het voorbije jaar voor de nodige uitdagingen gezorgd, zowel voor het bedrijf als voor alle medewerkers. Het is dan ook fantastisch om het jaar op deze manier te kunnen afsluiten. Onze dank gaat dan ook uit naar onze 3.000 werknemers die met hun expertise, gedrevenheid en engagement een belangrijke bijdrage hebben geleverd in dit mooie resultaat. Maar ook woorden van dank voor onze klanten en al onze partners voor het blijvende vertrouwen in onze dienstverlening.