Tuimelwagen Vias bezoekt terminals van PSA en MPET

Gezondheid
Veiligheid

27 juni 2023 - Tussen 19 en 22 juni 2023 kwam de tuimelwagen van Vias langs op de terminals van MPET (MSC PSA European Terminal) en PSA. De actie met de tuimelwagen moet het belang van de gordeldracht duidelijk onderstrepen en is een van de zeven thema’s van de grotere veiligheidscampagne ‘TeGoei’. “Met ‘TeGoei’ willen we als organisatie én met de ondersteuning van het HSSE-departement (Health, Safety, Security and Environment) de medewerkers een hoger bewustzijn rond veiligheid bijbrengen”, duidt Yves Stevens, hoofd van het HSSE-departement van Antwerp Terminal Services (ATS). 

De tuimelwagen van Vias bootst een ongeval na en geeft een realistisch beeld van hoe het aanvoelt als je de controle over de wagen verliest en ‘overkop’ gaat. En vooral: de wagen toont aan hoe de veiligheidsgordels de bestuurder (en andere inzittenden) beschermt tegen de impact van een ongeval. Het dragen van de gordel verhoogt onder meer de overlevingskans, vermindert de kans op letsel en vermindert de kans op ejection (het risico dat inzittenden uit de wagen geslingerd worden). Opzet van de komst van de tuimelwagen naar de terminals van MPET en PSA is om de (ca. 500) kraanmannen, chauffeurs, ceelbazen en andere medewerkers te bereiken en dus te sensibiliseren rond het belang van het dragen van de veiligheidsgordel in het privévervoersmiddel alsook in de voertuigen op kaai. 

Hoofd van het HSSE-departement van ATS Yves Stevens: “Veiligheid is niet enkel belangrijk op het werk maar ook in de privésfeer. Vandaar dat men veelal de term ‘Safety 24/7 ‘hoort: veiligheid moet immers altijd een prioriteit zijn en er moet voortdurend aandacht aan worden besteed, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit kan worden bereikt door middel van het implementeren van veiligheidsprocedures en -protocollen, het trainen van medewerkers en het creëren van een veiligheidscultuur waarin veiligheid een integraal onderdeel is van de dagelijkse activiteiten. Het doel is om ongevallen en letsel te voorkomen en een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Veilig werken vraagt om continue aandacht, verbetering en sensibilisering.”

Geen one shot

Dit is geen ‘One shot’ voor PSA, MPET en ATS want ze zetten elke dag in op meer veiligheid op en rond de terminals. Bewijs daarvan is de bredere campagne ‘Tegoei’ met hun mascotte “Tim TeGoei” (Slogan: Doe het “Tegoei” en we zien elkaar morgen weer!) waar de actie met de tuimelwagen één onderdeel van is.

“TeGoei is een Change Management traject om naar ‘onbewust veilig gedrag ’ te gaan bij onze medewerkers”, aldus Stevens. “De campagne is opgebouwd rond zeven thema’s: hoffelijkheid, gordeldracht, stabiliteit, mangaten, het gebruik van Mobile Devices tijdens het werken, werken/rijden onder  de kraan en dode hoek / korte kant rijden. Ieder trimester brengen we een nieuw thema op de voorgrond.”

Motorgroep en werkgroep 

Er is een motorgroep die is samengesteld uit leden van het hogere management uit de drie Business Units die samen met HSSE en met de samenwerking met CEPA de prioriteiten, het budget en de inhoud mee sturen. Vervolgens is er een werkgroep die wekelijks samenkomt en die voorstellen uitwerkt rond de inhoud en de events organiseert.  De Motorgroep en de werkgroep overleggen maandelijks om de lijnen uit te zetten. Per thema stelt de werkgroep een gedragsdriehoek op met daarin een beschrijving van het gewenst gedrag, van het te corrigeren gedrag, van het ongewenst gedrag en van het gedrag dat totaal niet wordt getolereerd.