Om de transparantie en dienstverlening naar onze klanten te verhogen, wordt er voortdurend geïnvesteerd in het eDimensions verhaal waarin digitaliseren van data en datastromen centraal staat. 

Het IFTSAI bericht laat toe scheepsbezoeken elektronisch vooraan te melden waardoor containers op een bepaald schip kunnen geboekt worden. Bijkomend kunnen agenturen en rederijen hun laad- en loslijsten doorsturen via EDI [COPRAR]. Na lading / lossing kan er een terugkoppeling gestuurd worden van deze bewegingen [COARRI]. Deze terugkoppeling kan ofwel na afsluiten bezoek (Event triggered) ofwel periodiek (Time Triggered) gezonden worden.

Via BTS [Barge Traffic System] kunnen lichtermaatschappijen termijnaanvragen en bezoeken creëren.  Van hieruit gebeurt er een doorkoppeling naar het Terminal Operating System die zorgt voor de aanmaak van de lichter bezoeken. Vanaf dan is het mogelijk voor lichtermaatschappijen om laad – en loslijsten door te sturen ofwel elektronisch [COPINO] ofwel interactief via ePortal. Na insturen van de laad / loslijst kan een foutenlijst teruggekoppeld worden. Na behandeling van de lichter, worden de relevante rapporten gezonden [CODECO].

Spooroperators kunnen lading en lossing doorgeven via elektronische gegevensuitwisseling of interactief via ePortal. Na insturen van de laad / loslijst kan een foutenlijst teruggekoppeld worden. Na behandeling van de trein, worden de relevante rapporten gezonden [CODECO]. ePortal biedt de spooroperatoren de mogelijkheid een overzicht op te vragen van zijn treinen die aanlopen op de verschillende terminals en geeft een overzicht van de status van de vooraanmeldingen.

TAMS [Truck Appointment Management System] laat toe om een afspraak met de terminal te boeken waarbij men door het aanmaken van een vooraanmelding het order kan controleren : 
  • Boeking gekend
  • Vrijstelling aanwezig
  • Container geblokkeerd voor scanning 
  • Container op kaai 

Agenturen  kunnen import [COREOR] en export [COPARN] orders aanmaken via EDI of ePortal [boeking leeg uit, boeking vol in, referentie leeg in].

Als antwoord op de aanmaak van een order via EDI kan er een APERAK bericht terug gestuurd worden ter confirmatie.

Import documenten kunnen door de aangever elektronisch naar TUL (Transit Upload System) gezonden worden. De vervoeder kan dan vervolgens deze documenten op terminal afhalen. Export documenten worden via APCS ( Antwerp Port Community System) ingebracht en worden via PSA gelinkt aan de containers.

Binnen ePortal is het mogelijk gegevens specifiek voor een container op te vragen. Zo kan er bv. worden nagekeken op welke terminal een bepaalde container een beweging heeft gehad.

E-diensten: FAQ - Frequently Asked Questions