Interne sponsoring voor medewerkers met een warm hart

CSR

3 december 2019 | Onze familie bestaat uit 3.900 medewerkers. Stuk voor stuk serieuze experten, die zich elke dag inzetten om duizenden containers vlot op weg te krijgen naar hun eindbestemming. Maar er zijn ook heel wat medewerkers die zich daarnaast, in hun privéleven, actief inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. En dat willen we als firma niet zomaar laten passeren.

Daarom reserveren we ieder jaar een deel van ons Corporate Social Responsibility budget voor de ondersteuning van sociale projecten waarbij onze eigen medewerkers actief betrokken zijn.

Elke PSA, MPET en ATS medewerker krijgt  de kans om een maatschappelijk doel, project of organisatie, waarin hij of zij betrokken is, te 'nomineren' voor financiële steun. Om in aanmerking te komen, moet de organisatie of het project voldoen aan volgende voorwaarden;

 • lokaal gevestigd (Antwerpen of Zeebrugge) 
 • duidelijke sociale doelstelling
 • brede doelgroep
 • actieve betrokkenheid van de werknemer of gezinslid

We ontvingen dit jaar opnieuw heel wat inzendingen van goedhartige medewerkers. Daarvan werden 8 projecten geselecteerd die voldeden aan alle voorwaarden en bijgevolg kunnen rekenen op financiële steun vanuit PSA/MPET/ATS. Het gesponsorde budget kan gebruikt worden voor de algemene werking van de organisatie, of voor de ondersteuning van een specifiek project.

De 'winnende' projecten, waarin onze medewerkers actief betrokken zijn, voor 2019 zijn:

 1. Volimus vzw: vervult de laatste wensen van terminale patiënten
 2. Welzijnsschakel De Opstap: organiseert Sinterklaasfeest en nieuwjaarsbuffet voor kansarme gezinnen
 3. Together On Wheels: wielerploeg van jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap
 4. Berrefonds: creëert koesterkoffers voor ouders die een kindje verloren hebben
 5. Elegast vzw: organiseert evenementen voor kansarme gezinnen
 6. MPI De Bevertjes: geeft interactieve lessen aan kinderen met mentale/motorische achterstand
 7. Rode Kruis Essen: financiële steun voor de aankoop van materiaal en de opsmuk van lokalen 
 8. Gembo Stars Basketbal: financiële steun voor nieuwe basketbal outfits voor kinderen met beperking