Truck

TAMS [Truck Appointment Management System] laat toe om een afspraak met de terminal te boeken waarbij men door het aanmaken van een vooraanmelding het order kan controleren : 
  • Boeking gekend
  • Vrijstelling aanwezig + controle pincode
  • Container geblokkeerd voor scanning 
  • Container op kaai 
Indien uw afspraak is gekoppeld aan een bezoek, ontvangt u een Truck Appointment Reference (TAR). Door gebruik te maken van TAMS creëren we bijkomend een spreiding van bezoeken en zijn er kortere wachttijden aan de gates en kortere doorlooptijden voor truckbezoeken die op de juiste wijze zijn aangemeld.  Verder kunnen we foutvrachten elimineren door een pre-check van de aanmeld gegevens. Via TAMS kan U de voortgang van het truckbezoek in de webapplicatie volgen.  Details van een bezoek blijven beschikbaar voor opvraging.  Interchanges [EIR] kunnen automatisch verzonden of opgevraagd worden. Het aanmaken van een afspraak kan gebeuren via ePortal of via een elektronisch bericht. 
 
 

Gegevensuitwisseling

Naar PSA:
  • Eportal  
  • EDI  XML
Van PSA:
  • CODECO
  • Eportal : EIR 

eSupport team

PSAA-eSupport [at] globalpsa.com