PSA Antwerp & MPET behalen EU certificaat voor hoogste status van ‘Authorized Economic Operator’ (AEO)

2 februari 2017 | PSA Antwerp & MPET hebben het ‘Authorized Economic Operator (AEO) - Full’ certificaat verkregen; de hoogst mogelijke status van het  AEO programma van de EU dat de beveiliging binnen de internationale Supply Chain versterkt en de vereenvoudiging van het legitieme handelsverkeer bewerkstelligt.
 
Deze AEO autorisatie wordt uitgereikt door de Douane en toegekend aan betrouwbare bedrijven die internationaal actief zijn en beantwoorden aan de hoogste beveiligingsstandaarden in hun contacten met andere internationale klanten.
 
Al vanaf de invoering van het AEO certificatie concept, werden alle PSA Antwerp & MPET terminals onmiddellijk ISPS gecertifieerd, wat betekent dat alle terminals de beveiliging van de internationale Supply Chain kunnen waarborgen. Daarom kunnen ook alle containers en goederen die behandeld worden op deze terminals genieten van de faciliteiten en/of gunstigere behandelingsvoorwaarden verleend aan verladers, vervoerders en andere economische operatoren die ook AEO gecertificeerd zijn, voor hetzij douanetechnische vereenvoudigingen en/of security en veiligheid.
 
De door PSA Antwerp  & MPET recent verkregen AEO ‘Full’ autorisatie zal bepaalde vereenvoudigingen inzake goederen onder tijdelijke opslag mogelijk maken, zoals het verplaatsen van containers zonder formaliteiten voor de plaatsing van goederen onder een douane procedure*.
 
PSA Antwerp & MPET onderzoeken graag alle commerciële aanvragen voor bewegingen van containers onder deze vereenvoudigde procedure.
 
*bij contractueel afgesloten regelingen.