Collega’s planten verder aan PSA | MPET | ATS-bos in Putte

Green
CSR
Gezondheid

7 december 2023 - Op zaterdag 2 december staken we met PSA, MPET en ATS opnieuw de handen uit de mouwen voor de natuur. Die dag organiseerden we immers onze jaarlijkse boomplanting, waarbij onze medewerkers en hun gezinsleden samen met Natuurpunt maar liefst 2.000 bomen aanplantten. De actie kadert in ons engagement om over een periode van vier jaar elk jaar één hectare bos bij te creëren in het Schopbos in Putte, bij Mechelen. 

Al sinds 2019 organiseren PSA, MPET en ATS samen met Natuurpunt boomplantingen. Zo vond er in dat eerste jaar een boomplanting plaats waarbij 1.250 m² nieuw stadsrandbos werd aangeplant in de Edegemse Beekvallei. Sinds 2021 organiseren we onze boomplanting in het Schopbos, waar we ons engageren om gedurende een periode van 4 jaar per jaar telkens één hectare bos aan te planten. Eens het bos volledig is aangeplant, zullen er maar liefst 24.000 jonge bomen staan. Een geweldige meerwaarde voor de natuur (rondom ons). 

Met de boomplanting tonen we opnieuw dat we volop gaan voor meer duurzaamheid. En dat tonen we met kleinere acties, zoals deze boomplantingen, maar ook met grotere acties zoals de vermindering van ons restafval en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Onze ambities zijn groot: in lijn met het VN Klimaatakkoord van Parijs, de EU Green Deal én de ambities van de PSA Group, willen we onze koolstofemissies tegen 2030 met de helft verminderen in vergelijking met 2019 en tegen 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. We hebben nog een lange weg te gaan maar we zijn er vast van overtuigd dat we onze targets gaan halen.